Plan Dixital de Centro

O plan Dixital de Centro é a primeira acción dentro da Estratexia da Educación Dixital 2030 para conseguir a completa transformación das aulas nesta década. ​O obxectivo desta estratexia é a transformación tecnolóxica das aulas mediante un cambio pedagóxico para conseguir o reto do coñecemento e da innovación con propostas específicas para avanzar na especialización … Read more