Bacharelato

Horario lectivo:

                 Luns, martes e venres de 8:15 a 14:00

                  Mércores e xoves de 8:15 a 14:50

– Dúas modalidades de bacharelato:

           – Ciencias.

           – Humanidades e Ciencias Sociais.

E para as dúas modalidades:

– Aprendizaxe Servizo: Titores e titorados en lingua inglesa.

– Intercambios lingüísticos e culturais con centros educativos de Francia.

– Orientación Psicopedagóxica.

– Becas de estudo (MEC).

– Auxiliar de conversa nativo en lingua inglesa.