Biblioteca

No Colexio Plurilingüe “Casa de la Virgen” dispoñemos dunha Biblioteca a disposición dos nosos alumnos, tódolos martes as 10:30 para todas as etapas educativas de servizo de préstamo de libros de lectura e de consulta.