Departamento TIC – Xestión iPad

O noso centro cre dende fai varios anos na innovación educativa. Todo comezou no curso 2014-2015  cando participamos no Proxecto educativo colaborativo de integración de tablets na aula “Con Vigo Tablets” do Cefore de Vigo, obtendo bos resultados desta experiencia. 
Sabemos que os nosos alumnos viven nun mundo rodeado polas TIC. Estas forman parte das súas vidas e polo tanto pensamos que tamén deben estar integradas como ferramentas no seu proceso de formación. 
Por este motivo, dende o curso 2014-2015 continuamos no noso centro coa incorporación das tablets no traballo colaborativo na aula no curso de 3º EP. 
No curso 2020-2021, debido a situación creada polo COVID, ofreceuse a posibilidade de que os alumnos/-as trouxeran os seus dispositivos a aula, para aprender a traballar con eles e así en caso de confinamento puidesen seguir a clase a distancia sen dificultades.
O pasado curso 2021-2022 decidimos incrementar o número de grupos que accedían á innovación tecnolóxica grazas ao uso das TIC nun entorno educativo seguro e baixo a supervisión do centro educativo nos cursos de 3º EP, 4º EP e 1º ESO. Ampliando este ano,o uso das tabletas, como un recurso máis da súa aprendizaxe, nos cursos 5º EP, 6º EP e 2º ESO.
Damos deste xeito un paso máis, sendo este o oitavo ano que levamos introducindo, o uso das tablets, para os traballos en grupo e dende o pasado ano tamén de xeito individual.