Educación Infantil 3-5 años

Horario lectivo: De luns a venres de 9:30 a 12:45 e de 15:00 a 16:45 h.

– Educación emocional.

– Psicomotricidade.

– Obradoiros de estimulación da linguaxe, autonomía e habilidades sociais.

– Proxecto de hixiene bucodental.

– Proxecto común anual e aprendizaxe cooperativa.

– Atención temperá.

– Atención á Diversidade: Departamento de orientación, formado por Psicóloga-orientadora, Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica e dous profesores de reforzo educativo.

– Auxiliar de conversa nativo en lingua inglesa e materia de lingua inglesa.