Educación Primaria

Horario lectivo: De luns a venres de 9:30 a 12:50 e de 15:00 a 17:00 h.

– Aprendizaxe servizo: Proxecto de hixiene bucodental (infantil-primaria).

– Obradoiros de estimulación da linguaxe, autonomía e habilidades sociais.

– Proxecto de dinamización da lectura: Biblioteca de aula e servizo de libros de préstamo.

– Proxecto de traballo con Tablets e aprendizaxe cooperativa, en 3º Educación Primaria.

– Atención á Diversidade: Departamento de orientación, formado por Psicóloga-orientadora, Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica e dous profesores de reforzo educativo.

– Auxiliar de conversa nativo en lingua inglesa.

– Arts and Crafts en tódo los cursos.