Educación Secundaria

Horario lectivo:

                  Luns e martes de 9:10 a 14:00 e de 15:25 a 17:05

                  Mércores, xoves e venres de 9:10 a 14:50

– Proxecto tablet iPad: uso de dispositivos nos cursos 3º-4º-5º-6º EP y 1º-2º ESO.

– Aprendizaxe Servizo: Titores e titorados en lingua inglesa.

– Inmersión Lingüística en Lingua Inglesa.

– Intercambios lingüísticos e culturais con centros educativos de Francia.

– Auxiliar de conversa nativo en lingua inglesa.

– Atención á Diversidade: Departamento de orientación, formado por Psicóloga-orientadora, Especialista en Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica e dous profesores de reforzo educativo.