Francés

A materia de lingua francesa é cursada en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato. O centro ten un convenio co colexio St. Jeanne Elisabeth de París, levando a cabo intercambios culturais e lingüísticos entre alumnos e familias de ambos centros.