Historia

Comezos I

Comezos I

Unhas 60 señoras e señoritas, baixo a dirección do Padre Francisco Puyal Gil, S.J., fundan un Roupeiro para atender a nenos e familias moi necesitadas dos arrabaldes de Madrid, sobre todo nas barriadas das Ventas.

Comezaron con visitas e axudas semanais ás familias, especialmente humildes e pobres, polas súas graves dificultades e situacións de chabolismo, barriadas sen auga, sen luz, sen hixiene, sen escolas…

1928
1932
Comezos II

Comezos II

Mércase un pequeno solar no Cerro del Buen Aire (ao final da rúa Canillas).

Constrúense as primeras Escolas de Primaria e unha pequena capela, únicas en toda a zona, a base de pequenas esmolas persoais, obra coñecida como a “Casita de la Virgen”.

Nestes primeiros anos aténdese e visítase a centos de nenos e familias das barriadas de:

 • San Pascual
 • Tejar de Calatayud
 • Bodeguilla
 • Patio de Cerámica
 • Barrio de la Alegría
 • Baterías
 • Barrio Nuevo
 • Arroyo Abroñigal…

O 15 de outubro de 1932, día de Santa Tareixa, comezan as clases para 75 nenos e 75 nenas, todo gratuíto. O sostemento das escolas e mestres son á conta das esmolas das señoras antes mencionadas.

O 8 de decembro de 1932, Festa da Inmaculada Concepción, inaugúrase oficialmente a Capela e as Escolas, quedando consagrada a Casa á Santísima Virxe.

Desde este Centro comezou a irradiarse unha grande actividade de Instrución Relixiosa e Catequese entre os nenos e as persoas maiores.

Comezos III

Comezos III

En xaneiro comezan a funcionar as Escolas Nocturnas para Obreiros, con 89 alumnos.

O 14 de febreiro, un grupo revolucionario incendia a Casa, rociándoa con gasolina. Quedou completamente destruída salvándose, unicamente, a imaxe da Virxe Inmaculada envolta e encerrada nun armario de madeira, que tamén ardeu. É a mesma imaxe que hoxe conservamos na Capela do Colexio.

En xuño do mesmo ano volven reconstruír as Escolas e a Capela.

1934
1936
Anos de probas

Anos de probas

A pesar das durísimas dificultades e persecucións destes anos, continuou con grande empeño e esforzo o labor docente, as catequeses, a Santa Misa os domingos, as visitas a familias, etc.

O 13 de marzo de 1936 un grupo de obreiros marxistas volven incendiar a Casa e as Escolas.

Volveuse a reconstruílas e ante as graves dificultades de poder traballar nestas zonas polas contínuas revoltas, o 18 de xullo de 1936 a Casa convértese nun Cuartel da Garda Civil.

Durante a Guerra Civil Española os milicianos apropiáronse da Casa, instaláronse nela e a converteron en “Casa do Pobo”, quedando de novo destruída.

Restauración

Restauración

Despois da Liberación de Madrid, a Obra foi reconstruída e desenvolveuse amplamente, sendo necesarios novos espazos e construcións

1939
1942
Fundación Benéfico Docente"CASA DE LA VIRGEN"

Fundación Benéfico Docente"CASA DE LA VIRGEN"

Institúese a Fundación Benéfico-Docente “CASA DE LA VIRGEN”, aprobada polo Ministerio de Educación e Ciencia, para dar cauce legal a esta gran Obra Educativa e Social.

Inaugurouse a Casa-Colexio en Cangas de Morrazo (Pontevedra) para Internado de nenas e colonias de verán.

Inauguración do Salón-Capela

Inauguración do Salón-Capela

Inaugúrase o gran Salón-Capela que serviu durante moitos anos de comedor, clases e capela (única igrexa da zona).

Comezan na Casa as Escolas Profesionais para ambos sexos.

1943
1946
Fillas da Caridade

Fillas da Caridade

Constrúese e amplíase un novo sector e nave, adosado ao antigo edificio, con dúas plantas, para cociña, comedores, clases de mediopensionistas, puericultura, clases para Academia nocturna, obradoiros, etc.

Desde este ano atópanse á fronte da Casa, ademais dos mestres e colaboradores voluntarios, unha pequena Comunidade de Irmás, Fillas da Caridade.

Gran Igrexa

Gran Igrexa

Constrúese a grande igrexa de tres naves, obradoiros de carpintaría, mecánica e decoración, Sala de Música, Quirófano, Raios X, Dispensario e Clínica. A obra, fermosa e completa, rematouse en maio de 1951.

1950
1952
Grande incremento da Obra Social

Grande incremento da Obra Social

Nesta época houbo un grande incremento e expansión de todas as actividades e servizos:

 • De 60 señoras e señoritas de 1928, se pasa a unhas 600 persoas voluntarias, que participan moi activa e desinteresadamente en toda a grande obra asistencial.
 • A primitiva Catequese pasou a contar con preto dun milleiro de nenos, en 50 seccións e un cento de catequistas. Cada ano se preparaban entre 120 e 150 nenos para a Primeira Comuñón.
Época de maior florecemento

Época de maior florecemento

  • Había no colexio 350 nenas e 380 nenos.
  • As clases nocturnas de Corte e Confección contaban cunha matrícula de 358 mozas..
  • A Academia nocturna de obreiros contaba con 120 xoves de 16 a 24 anos.
  • A Sala Cuna tiña 12 nenos de peito.
  • Na Gardería había 67 nenos.
  • As Escolas Profesionais prepararon bos mecánicos, electricistas, fontaneiros, pintores, ebanistas, decoradores, etc.
  • Os domingos eran famosas as clases de Corte e Confección, Cultura, Inglés, Taqui-mecanografía para mozas traballadoras, ás que coidaban e asistían 15 señoras voluntarias.
  • Obradoiro de costura, con 30 mozas maiores, que formaron unha famosa cooperativa (primeira deste tipo en Madrid), con tenda incluída no centro de Madrid, para as súas vendas e sostemento, etc.
  • Famosísima Escolanía e Orfeón, de gran prestixio en Madrid, na que participaban 60 voces de nenos e 28 voces de homes.
  • Dispensario Médico, concurridísimo naquela época, con case todas as especialidades e doutores, que facían unha asistencia desinteresada e gratuíta.
  • Comedores de nenos e anciáns.

  Neste ano constrúese a Casa-Colexio de Palmones, Los Barrios (Cádiz), cerca de Alxeciras, para Internado de nenos e Colonias de verán.

  Desde os comezos da Obra foron moi importantes os campamentos e Colonias de verán, para nenos e nenas, dos que participaban cada verán máis de 400 nenos e mozos.

   

1956
1974-1985
Continuidade

Continuidade

Anos de reformas e acomodación ás Novas Leis de Ensinanza (LODE), Concertos Educativos, Clasificacións definitivas de Etapas, etc

Época de reformas

Época de reformas

Reestrutúranse e reforman en profundidade os edificios antigos, levantando, incluso, unha nova planta:

 • Amplíanse aulas.
 • Reforma total da Gardería, Dispensario, Aulas de Preescolar, Comunidade de Irmás, patios de recreos…
 • Instalación de calefacción central (non se tiña no edificio), cambio de instalacións eléctricas, etc.
1986
1986-1992
Obras na Casa de Cangas

Obras na Casa de Cangas

 • Refórmase o edificio antigo.
 • Levántase unha nova planta para acomodar as clases.
 • Amplíase e refórmase a Capela da Casa.
 • Constrúese un Ximnasio e Polideportivo cuberto.
 • Amplíanse patios e campos de xogos.
 • Amplíase e constrúese un novo pavillón para a Comunidade…
Etapa actual de gran esperanza

Etapa actual de gran esperanza

A Fundación ten que acomodarse ás novas esixencias da LOGSE, Lei de Reforma Educativa. Debe emprender, necesariamente, unha ampliación e construción dun novo edificio, derrubando gran parte das primitivas instalacións, para así poder facer fronte ás grandes demandas do Ministerio de Educación.

As obras comezaron en maio de 1993, sen ser interrompidas as actividades docentes e asistenciais.

1993-1994
1995

Por decisión dos seus Superiores retirouse desta Casa a Comunidad de Irmás Fillas da Caridade, despois de 40 anos, e non sen as debidas protestas da Fundación.

A FUNDACIÓN CASA DE LA VIRGEN non desexa que se destrúa unha Obra que se formou coa ilusión e grandes sacrificios de tantas persoas boas. Para iso pediu un gran préstamo bancario.

Na actualidade a Fundación mantén:

 • TRES CASAS – Colexios.
 • Con 12 Irmás Fillas da Caridade, en Comunidade.
 • Mil trescientos alumnos, en todas as etapas, desde Educación Infantil ata Bacharelato.
 • Mantén uns comedores con case mil alumnos.
 • Atende sempre, e principalmente, a nenos e familias traballadoras e necesitadas.
 • O ensino é de gran calidade e progreso, conservando os nosos colexios un verdadeiro prestixio ante a Inspección do propio Ministerio e ante as familias.
 • Séguese a insistir na boa formación relixiosa e humana.
 • Mantense con grande éxito todos os anos as Colonias de Vacacións para os nosos alumnos en Cangas de Morrazo (Pontevedra)       e Palmones – Los Barrios (Cádiz), en réxime gratuíto.
 • O 50% dos alumnos acceden a Estudos Superiores Universitarios, con cualificacións e resultados moi positivos. O resto incorpórase ao mundo laboral ou a Escolas Profesionais.

O Colexio segue exercendo con grande entrega e prestixio os mesmos fins e gran labor educativo dos seus comezos e historia.

NOVOS EDIFICIOS:

Despois das grandes obras de construción e ampliacións dos anos 1993, etc., o centro é un verdadeiro modelo de beleza, luminosidade, amplitude, hixiene e funcionalidade; enxalzado, incluso, polo propio Ministerio de Educación, a Inspección Técnica, Sanidade, etc.

Dispón todo o edificio de amplos espazos: comedores e cociñas, ximnasios, laboratorios, Salón de Actos, Salas de vídeo, Sala de Informática (con 22 ordenadores), Salas de Tecnoloxía, Debuxo e Música, amplos patios de recreo e deportes, etc. Todas as aulas son exteriores, con gran luminosidade e materiais de gran calidade.

 

1998