Instalacións

Na actualidade o colexio conta con:

– Tres aulas dixitalizadas do segundo ciclo de Educación Infantil.

– Seis aulas dixitalizadas de Educación Primaria.

– Catro aulas dixitalizadas de Educación Secundaria Obrigatoria.

– Dúas aulas dixitalizadas de Bacharelato.

– Aulas de desdobre.

– Aulas de Audición e Linguaxe e Pedagoxía Terapéutica.

– Aulas de reforzo educativo.

– Aula de informática.

– Aula de tecnoloxía e plástica.

– Aula de estudo.

– Laboratorios.

– Biblioteca.

– Capela.

– Elevador.

 

Dous Comedores:

– Comedor de Educación Infantil

– Comedor de Educación Primaria, ESO e Bacharelato.

 

Instalacións Deportivas:

– Un pavillón polideportivo cuberto con servizo de duchas e aseos.

– Dúas pistas polideportivas ao aire libre.

– Parque infantil con chan de corcho.