Asociación de Pais e Nais de Alumnos

MISIÓN ANPA

A Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Centro ANPA ten por obxecto promover, impulsar e colaborar na instrución, educación e formación integral dos educandos matriculados no Centro e contribuír á formación da Comunidade Educativa

A Asociación de  Nais e Pais de Alumnos do Centro (ANPA) é unha entidade xurídica, sen ánimo de lucro, de dereito privado, con autonomía administrativa e patrimonial, que se constitúe pola decisión libre e voluntaria dos pais de familia dos estudantes matriculados, cuxas actividades de carácter social, educativo, cultural e técnico, están en todo momento relacionadas cos fins e obxectivos educativos, culturais, sociais e técnicos do Centro.

O nuestro traballo está enfocado na educación e benestar dos nosos fillos, para o que, non só apoiamos as actividades que colaboren con este fin senón tamén servimos de canle de comunicación entre os pais de familia e o colexio.