Modificación da Concrección Curricular de evaluación, actualizada á normativa

O noso centro actualizou a normativa de avaliación na súa concrección curricular, segundo a ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

Neste arquivo adxunto poden consultar os criterios xerais, promoción, titulación e matrícula de honra en Educación Primaria, Secundaria e Bacharelato.

Deja un comentario