Plan Madruga

A Dirección do centro oferta o servizo de Plan Madruga dende as 07:30 h ata a hora de entrada a clase, coa posibilidade de de almorzo, sendo atendidos os alumnos por profesores do centro.