Proxecto Abalar

Aula Abalar é un proxecto da Consellería de Educación e Orientación Universitaria para a integración plena das Tecnoloxías da Información e Comunicación na práctica educativa en Galicia.

Pretende a modernización e mellora da educación coa finalidade de que todo o alumnado ao completar a súa formación alcance a “Competencia Dixital” que implica tanto o dominio das TICs como o seu uso seguro e crítico.

No colexio contamos con dúas aulas Abalar, 1º e 2º ESO.