Proxecto común anual "A música"

Este proxecto común desenvolverase durante todo o curso e nel estarán implicados, ademais dos alumnos, todos e cada un dos profesores do centro, en calquera das súas materias, e, por suposto, as familias, ás que seguiremos pedindo colaboración despois da excelente acollida e resposta que tiveron entre os pais os proxectos dos anos anteriores.

No período lectivo 18-19 decidímonos por un tema moi amplo e que está presente en cada minuto das nosas vidas: “A MÚSICA”.

Esta temática permitiranos ampliar información sobre a súa orixe, instrumentos e deseño dos mesmos, diferentes estilos musicais, relación música-literatura, etc… e tamén aproveitarnos dos seus beneficios a nivel psicolóxico e neurolóxico .Como en anos anteriores cada un dos cursos centrarase en diferentes aspectos relacionados coa música e que servirán de excusa para realizar os disfraces de entroido e para o día da música e a expresión corporal .

Esta é a relación dos contidos escollidos polos diferentes cursos que nos permitirán profundizar no proxecto anual:

4º, 5º, 6º E.I.: A música infantil dos nosos avós e pais

1º E.P.: Os musicais

2º E.P.: María Fumaça

3º E.P.: A música para aprender (O rap)

4º E.P.: A música nos anos 60

5º E.P.: Estilos musicais ( A música Swing)

6º E.P.: As orixes da música

1º ESO: Campás ao vento

2º ESO: A música e a literatura

3º ESO: Música e teatro: musicais

4º ESO: A música e a literatura

Con este proxecto, confiamos en que os nosos nenos sentirán que a música serve de vehículo para comunicar crenzas, valores e formas de comportamento e entenderán a música como unha práctica comunicativa e expresiva fundamental, próxima a calquera de nós e habitual en calquera cultura, sen exclusividade de ningunha clase social, sendo así parte da vida cotiá de tódolos individuos que integran a sociedade. Tamén pretendemos que a nosa comunidade educativa se involucre e se faga partícipe dos mesmos .

A grandes riscos, este proxecto consistirá en que, despois de escoller cada curso o tema relacionado cun aspecto concreto conectado coa MÚSICA, tódolos profesores que impartan clase nese nivel, desde infantil ata a ESO, terán que traballar cos seus alumnos, nas súas respectivas materias, algún contido relacionado co mesmo.

Por qué consideramos que é tan importante? Porque a música acompáñanos en tódalas etapas da nosa vida e, afortunadamente, hoxe en día a comunidade educativa ten claro o papel clave que xoga a música na formación global dos alumnos e tanto os pais como a sociedade en xeral comprenden que as materias artísticas son importantes para o bo desenvolvemento dos nenos.

Está cientificamente demostrado que a música ten efectos positivos no desenvolvemento cognitivo, creativo, intelectual e psicolóxico dos alumnos e incluso que estimula o hemisferio esquerdo do cerebro, o encargado da aprendizaxe da linguaxe, os números e o uso da lóxica.