Secretaría

No colexio Plurilingüe «Casa de la Virgen» contamos cun servizo de secretaría para levar a cabo diferentes trámites e xestións de centro. A continuación poden descargar diferentes formularios de uso frecuente nos seguintes enlaces.

 

IMPRESOS PARA DESCARGAR

Instancia de solicitude xeral

Anexo I Matrícula

Anexo II Datos de saúde

ANEXOS

Autorización administración medicación

Solicitude de axudas para libros e material

Cambio de número de conta

Persoas autorizadas á recollida do alumno

Libros de texto e material complementario curso 20-21

Saída do centro ao remate da xornada escolar