Secretaría


No colexio Plurilingüe «Casa de la Virgen» contamos cun servizo de secretaría para levar a cabo diferentes trámites e xestións de centro. A continuación poden descargar diferentes formularios de uso frecuente nos seguintes enlaces.

NORMATIVA COVID

        plan covid

NORMATIVA

Plan Xeral Anual

Normativa de Organización e Funcionamento Centro


Descargar aquí


Descargar aquí

Circular 1/2022

Concreción Curricular da Avaliación


Descargar aquí


Descargar aquí

IMPRESOS PARA DESCARGAR

Instancia de solicitude xeral


Descargar aquí

Anexo I Matrícula

Anexo II Datos de saúde


Descargar aquí


Descargar aquí

ANEXOS

Autorización administración medicación

Solicitude de axudas para libros e material curso 22-23

Cambio de número de conta


Descargar aquí


Anexo I e II


Descargar aquí

Persoas autorizadas á recollida do alumno

Libros de texto e material complementario curso 22-23

Saída do centro ao remate da xornada escolar


Descargar aquí


Descargar aquí


Descargar aquí